Аудит IT-інфраструктури - це комплекс заходів, який включає дії по інвентаризації її елементів, детальному дослідженню складових частин і їх взаємодії, всебічний аналіз реального стану інфраструктури та вироблення рекомендацій щодо вирішення виявлених проблем.

Робота сучасної компанії та безперервність ведення бізнесу сьогодні неможливі без правильної організації інформаційної інфраструктури. На неї покладено такі важливі функції, як надання персоналу інструментів, які забезпечують обмін даними, їх обробку та зберігання. Від ефективності, безпеки та надійності ІТ-інфраструктури безпосередньо залежить безперебійність діяльності вашого підприємства, а також надійність взаємодії підрозділів й безпека конфіденційної інформації.

 

Загрози від невідповідності вашому бізнесу існуючої ІТ-інфраструктури

Незадовільна робота ІТ-інфраструктури загрожує підприємству серйозними проблемами. Далеко не повний перелік проблем включає простої та помітне сповільнення роботи, недосконалість ІТ-інфраструктури проявляється в різних видах, включаючи такі фактори:

 • Повна втрата контролю над роботою ІТ-інфраструктури, наприклад, в результаті звільнення відповідального фахівця.

 • Вихід з ладу апаратної або програмної частини інформаційної інфраструктури.

 • Порушення інформаційної безпеки в результаті зумисних або випадкових дій співробітників.

 • Втрата конфіденційних даних в результаті несанкціонованого отримання доступу.

 • Несвоєчасна передача або некоректна обробка даних.

Всі ці фактори можуть призвести до прямих фінансових і репутаційних втрат. А крадіжка конфіденційних даних або виробничих секретів може взагалі зупинити роботу підприємства.

 

 

Як підвищити ефективність та безпеку функціонування підприємства

Щоб домогтися ефективності в використанні вашої ІТ-інфраструктури, вам необхідно провести детальний аналіз вашої інфраструктури в цілому, всіх її ланок окремо, включаючи топологію локальної мережі, стан її активних та пасивних компонентів, а також організацію системи доступів та розмежування обов'язків персоналу. Це дозволить виявити слабкі місця у вашій інфраструктурі та дасть вам розуміння, які заходи необхідно застосувати і які резерви можна задіяти, щоб не тільки уникнути прямих й непрямих втрат, але й отримати додаткову вигоду від оптимальної конфігурації інфраструктури з ефективним використанням людських та енерго ресурсів.

Перш за все, в обов'язковому порядку повинні бути вилучені всі можливі причини, які здатні негативно вплинути на діяльність підприємства. Аудит IT-інфраструктури абсолютно необхідний навіть в тому випадку, коли на перший погляд все функціонує ідеально. У апаратній й програмній частині, а також в організації взаємодії співробітників вашої компанії можуть бути закладені такі міни уповільненої дії, які зможуть виявити тільки професіонали, що мають відповідні знання та багаторічний досвід.

Не менш важливо раціонально використовувати наявні ресурси. Варто переконатися в тому, що в ІТ-інфраструктурі немає зайвих елементів. Це не тільки допоможе знизити витрати на її утримання, а й підвищить надійність роботи.

 

Особливості проведення аудиту фахівцями СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ

Аудит проводиться в певній послідовності, стандартний комплекс заходів розділяється на наступні етапи:

 • Складання деталізованого списку окремих елементів, з яких складається IT-інфраструктура.

 • Аналіз надійності, безпеки та ефективності функціонування кожного елемента на апаратному та програмному рівні проводиться на основі моніторингу а також по результатам тестів. Сюди також входить аналіз можливого впливу людського фактора: це може бути залежність роботи інфраструктури від одного або декількох осіб, загрози безпеки в результаті не прописаної політики безпеки, правил зберігання ключів доступу та списку довірених осіб, тощо.

 • Визначення «вузьких» місць, що негативно впливають на функціонування IT-інфраструктури та вирішення поставлених перед нею завдань. Оцінка збитків, яких вони можуть завдати.

 • Оцінка ефективності використання ресурсів.

 • Розробка готових варіантів рішень, здатних з мінімальними фінансовими інвестиціями скоротити витрати, максимально підвищити ефективність та безпеку функціонування інфраструктури.

 • Складання переліку апаратних і програмних елементів, необхідних для поновлення IT-інфраструктури, а також організаційних заходів, потрібних для модернізації відповідно до обраного варіанта.

Даний комплекс заходів дозволяє отримати повну картину стану ІТ-інфраструктури, в тому числі своєчасно попередити небезпеку аварій та загроз інформаційній безпеці. Аудит надає можливість сформувати оптимальний бюджет на здійснення заходів, необхідних для приведення інфраструктури у відповідність до вимог ведення конкретного виду бізнесу. Аудит допоможе точно спрогнозувати витрати на обслуговування ІТ-інфраструктури на запланований вами період.

Інфраструктура може потребувати модернізації для прискорення її роботи та підвищення прибутковості бізнесу. Періодично потрібно її модифікувати для закриття нововиявлених загроз в безпеці програмного забезпечення та апаратної частини, які можуть використовуватися для втручання в роботу підприємства і крадіжки інформації.

Технології змінюються постійно, разом з цим прогрес привносить свої корективи в принципи ведення бізнесу. Однак самостійно дізнатися, які технологічні зміни критичні для вашого бізнесу, а які ні, може бути складно. Найефективніше це звернутися в СПЕЦВУЗАВТОМАТИКУ для проведення комплексного або часткового IT-аудиту. Наші фахівці рекомендують не відкладати рішення на потім а краще зробити check-up інфраструктури, не чекаючи виникнення критичних ситуацій.

Зателефонуйте нашим менеджерам зараз та дізнайтеся, як компанія СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА зможе допомогти у вирішенні ваших питань в роботі IT-інфраструктури!