СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА проектує, будує і впроваджує Центри Обробки Даних (ЦОД), що включають:

 • Серверне та мережеве обладнання, системи зберігання даних
 • Структуровану кабельну систему, що забезпечує передачу даних між ЦОДом і користувачами
 • Систему електроживлення, що складається з енергетичних кабельних систем, джерел безперебійного живлення та дизельних генераторів
 • Системи вентиляції та кондиціонування
 • Системи безпеки (відеоспостереження, контролю і управління доступом, пожежної та охоронної сигналізації)

 

Комплексне побудова ЦОДів і використання стійких до відмов систем підвищують ефективність серверного, мережевого обладнання, систем зберігання даних, а також економлять значні кошти на експлуатацію.

Кожна організація, як і суспільство в цілому в ході своєї діяльності отримує і обробляє великі обсяги інформації, при цьому на основі отриманої інформації також створюються нові обсяги інформації. Виникає необхідність в системах, які будуть зберігати, обробки і видавати на вимогу цю інформацію. Обсяги інформації, що зберігається стрімко ростуть і її значення стає життєво важливим для підприємства.


Центри Обробки Даних дозволяють централізувати потужності для зберігання та обробки інформації, підвищити безпеку, надійність роботи, швидкість доступу до інформації та швидкість її обробки.

Основними критеріями при створенні даних систем, з точки зору обробки і зберігання інформації, є:

 • Функціональність ЦОД – здатність централізовано забезпечувати заданий набір ІТ-сервісів з приймання, обробки, зберігання та надання інформації користувачам.
 • Доступність ресурсів ЦОД – гарантоване надання необхідних обчислювальних ресурсів ЦОД в потрібний час.
 • Достовірність і безпеку даних в ЦОД –забезпечення достовірності та цілісності даних, що є важливим завданням для більшості інформаційних систем.
 • Продуктивність і масштабованість ЦОД – можливість збільшення обсягів даних і нарощування обчислювальної потужності для надійної роботи системи в умовах зростаючого навантаження, внаслідок підвищення обсягів і складності оброблюваних задач.
 • Керованість і повнота використання ресурсів – для вирішення цього завдання використовуються технічні засоби управління навантаженням і організаційні заходи, що забезпечують максимальне завантаження обчислювальних ресурсів.
 • Сукупна вартість володіння –це методика, призначена для визначення витрат на інформаційні системи, які розраховуються на всіх етапах життєвого циклу системи. Сукупна вартість володіння ЦОД в півтора-два рази нижче, в порівнянні з децентралізованими системами обробки даних.

 

При створенні ЦОД крім підбору систем серверів, активного обладнання і кабельної системи чимало важливим є створення середовища, в якій дане обладнання буде функціонувати. До комплексу підсистем забезпечують комфортну роботу всього обчислювального обладнання ЦОД з мінімальним часом простою відносяться такі системи: 

 • Система електроживлення – основне вимоги до даної системи це забезпечення безперебійної роботи всіх систем і підсистем, пов'язаних з обробкою, зберіганням і введенням виводом інформації.
 • Система контролю клімату – завданням даної системи є прецизионное підтримку в приміщенні ЦОД температури і рівня вологості. На даний момент ця задача стає все складніше, тому що потужність обчислень на одиницю площі ЦОД зростає, наприклад, тепловиділення на шафу в деяких рішеннях вже зараз доходить до 30 кВт.
 • Система пожежогасіння – при вирішенні даного завдання є кілька підходів, але всі вони спрямовані на те, щоб при виникненні пожежі локалізувати і ліквідувати його при цьому, відключити мінімально необхідне обладнання і тим самим забезпечити роботу ЦОД з максимально можливою потужністю.
 • Система моніторингу – основне призначення даної системи це збір інформації про функціонування обладнання ЦОД, а також відеоспостереження за приміщенням ЦОД. На основі отриманих даних вносяться зміни в роботу обладнання і систем, тим самим домагаються більш ефективної роботи ЦОД.


Підвищення надійність даних систем в залежності від рівня ЦОД виконуються за допомогою резервування критичних ділянок або повного дублювання систем.